Omgeving en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Te Sligte is begaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de aspecten waar Te Sligte steeds meer de nadruk op legt. Te Sligte loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden maar verwerkt ze in de bedrijfsvoering.

Er wordt bij Te Sligte gewerkt volgens het People, Profit, Planet principe. Volgens dit principe is alleen winst in de vorm van geld niet voldoende. De winst die Te Sligte realiseert moet op alle drie de terreinen merkbaar zijn.

-People, goede en gezonde arbeidsomstandigheden voor het personeel.

-Profit, een gezonde winst om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen

-Planet, de uitstoot van Te Sligte zo ver mogelijk reduceren en het drukken op duurzaam verantwoord FSC papier.

Te Sligte is FSC gecertificeerd

  • De Forest Stewardship Council® (FSC® ) is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.fsc.org
  • De Forest Stewardship Council® is een internationale, non-profit organisatie gericht op promotie van verantwoord bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische waarden van het bos. Voor meer informatie kan u terecht op: www.fsc.org
  • FSC® draagt bij aan de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd.
  • FSC® zorgt voor de bossen van de toekomstige generaties.
  • FSC® zorgt voor bossen en de mensen, dieren en planten die hiervan afhankelijk zijn.

MDMX

MDMX is een uniek landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige bedrijven in de grafimedia, communicatie en ICT. 

MDMX ziet toekomst in samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven in de grafische branche en kiest voor een duidelijke koers: nieuwe producten, gezamenlijke marketing en het benutten van elkaars capaciteiten. MDMX wil bedrijven ondersteunen door een breed pakket aan diensten te bieden als het gaat om productie, machines, vastgoed en personeel. Door ondersteuning en oplossingen te bieden voor belangrijke bedrijfsvraagstukken, zorgen we voor een gezonde toekomst voor grafimedia bedrijven. Samenwerken en samen ontwikkelen staat centraal.

Digigroep

De Digi Groep is een groep van zelfstandige grafimedia bedrijven die de krachten bundelen op het gebied van dienstverlening, verkoop, marketing en productie. Zij delen hun kennis en ervaring en innoveren samen in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn de partners van de Digi Groep op de hoogte van de ontwikkelingen op grafisch gebied en kunnen daarom uitstekend adviseren op het gebied van invulling van de communicatiebehoefte.

Wij zijn een erkend leerbedrijf

Te Sligte Enschede leid vakmensen op

Stagelopen bij Te Sligte

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

Voor leren in de praktijk is er één organisatie die alle leerbedrijven erkent, één contactpersoon voor leerbedrijf en school, één website voor stages en leerbanen en één Servicedesk voor al uw vragen
SBB zorgt voor goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio, voldoende en goede leerbedrijven en aandacht voor de belangen van sectoren. En je hebt persoonlijk contact met je adviseur praktijkleren.
Op deze manier zorgt SBB er samen voor dat beroepsonderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en het bedrijfsleven de vakmensen die ze nodig hebben.