Omgeving en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Te Sligte is begaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de aspecten waar Te Sligte steeds meer de nadruk op legt. Te Sligte loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden maar verwerkt ze in de bedrijfsvoering.

Er wordt bij Te Sligte gewerkt volgens het People, Profit, Planet principe. Volgens dit principe is alleen winst in de vorm van geld niet voldoende. De winst die Te Sligte realiseert moet op alle drie de terreinen merkbaar zijn.

-People, goede en gezonde arbeidsomstandigheden voor het personeel.

-Profit, een gezonde winst om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen

-Planet, de uitstoot van Te Sligte zo ver mogelijk reduceren en het drukken op duurzaam verantwoord FSC® papier.

Te Sligte is FSC gecertificeerd

  • De Forest Stewardship Council (FSC) is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.fsc.org
  • De Forest Stewardship Council is een internationale, non-profit organisatie gericht op promotie van verantwoord bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische waarden van het bos. Voor meer informatie kan u terecht op: www.fsc.org
  • FSC draagt bij aan de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd.
  • FSC zorgt voor de bossen van de toekomstige generaties.
  • FSC zorgt voor bossen en de mensen, dieren en planten die hiervan afhankelijk zijn.

MDMX

MDMX is een uniek landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige bedrijven in de grafimedia, communicatie en ICT. 

MDMX ziet toekomst in samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven in de grafische branche en kiest voor een duidelijke koers: nieuwe producten, gezamenlijke marketing en het benutten van elkaars capaciteiten. MDMX wil bedrijven ondersteunen door een breed pakket aan diensten te bieden als het gaat om productie, machines, vastgoed en personeel. Door ondersteuning en oplossingen te bieden voor belangrijke bedrijfsvraagstukken, zorgen we voor een gezonde toekomst voor grafimedia bedrijven. Samenwerken en samen ontwikkelen staat centraal.

Digigroep

De Digi Groep is een groep van zelfstandige grafimedia bedrijven die de krachten bundelen op het gebied van dienstverlening, verkoop, marketing en productie. Zij delen hun kennis en ervaring en innoveren samen in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn de partners van de Digi Groep op de hoogte van de ontwikkelingen op grafisch gebied en kunnen daarom uitstekend adviseren op het gebied van invulling van de communicatiebehoefte.

Wij zijn een erkend leerbedrijf

Te Sligte Enschede leid vakmensen op

Stagelopen bij Te Sligte

Sinds 2017 is drukkerij te Sligte een erkend en gecertificeerd SBB leerbedrijf. Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Drukkerij te Sligte vind het belangrijk jong talent aan te sporen om voor dit vak te kiezen.

Wij vinden de persoonlijke ontwikkeling van een stagiair, even belangrijk als de vakinhoudelijke groei. De stagiair is in ‘the lead’.
Hij of zij zorgt er zelf voor dat de stage interessant wordt. Verdieping waar gewenst en verbreding wanneer hij/zij daaraan toe is.
Leren in de praktijk; datgene wat je bedacht hebt van computerscherm naar drukken, veredeling tot levering bij de klant, alle aspecten komen tijdens de stage aan bod.

Drukkerij te Sligte is gecertificeerd voor het begeleiden van de volgende opleidingsmogelijkheden;

  • Allround mediamaker
  • Bedrijfsadministrateur
  • Mediamaker
  • Mediavormgever

Ook een plek op onze Wall of fame bemachtigen?
Solliciteer hier voor een stage bij drukkerij te Sligte.

Ervaringen van oud-stagiaires?
Lees hiernaast het artikel uit ons jubileum magazine ‘Honderd’.