ISO Certificering
Per 24-7-2018 mag TSO zich ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit) gecertificeerd noemen. Een kroon op jarenlange toewijding en vakmanschap!

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaardeisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Je kunt er dus vanuit gaan dat TSO ten aller tijde oog heeft voor het milieu en de beste kwaliteit levert. Wat verandert er voor jou? Niets! Je mag van ons de kwaliteit blijven verwachten zoals je dat van ons gewend bent.